3 דקות על שיווק ועסקים | זמן מנכ"ל

בכל יום שלישי אנחנו נפרסם סרטון תוכן. ⁣⠀
כל סרטון יהיה בן 3 עד 10 דקות על שיווק ועסקים. ⁣⠀
⁣⠀
תיאוריה + פרקטיקה. ⁣⠀
⁣⠀
⁣⠀
אז היום ב- 3 דקות על שיווק, ⁣⠀
אנחנו הולכים לדבר בעיה מאוד משמעותית שיש לרוב המנכ"לים, ⁣⠀
היזמים ובעלי החברות. ⁣⠀
⁣⠀
והבעיה היא – ⁣⠀
שרובם לא באמת המנכ"לים של העסק שלהם. ⁣⠀
נשמע מוזר, ⁣⠀
אבל אם מפרקים ומנתחים את התנהלות שלהם ביום יום, ⁣⠀
אפשר להתחיל להבין על מה מדובר .⁣⠀
⁣⠀
מה מבינים? ⁣⠀
⁣⠀
שכמות זמן ההתעסקות של המנכ"ל הממוצע בחברה קטנה ובינונית ⁣⠀
בתפעול של העסק, ⁣⠀
היא לא פרופורציונלית להגדרת התפקיד שלו. ⁣⠀
במילים אחרות, ⁣⠀
לא מעט מהזמן של המנכ"ל מתבזבז על דברים חיצוניים ⁣⠀
ולא על דברים שהוא באמת צריך (חייב) להתעסק איתם, ⁣⠀
כמו אסטרטגיה, ⁣⠀
פיתוח עסקי, ⁣⠀
שיתופי פעולה, ⁣⠀
גיוס אנשים נכונים לתפקיד ⁣⠀
הנעת תהליכים עסקיים, ⁣⠀
ניהול… ⁣⠀
⁣⠀
מנכ"ל בסופו של דבר, ⁣⠀
צריך לעשות הרבה מאוד פעולות ⁣⠀
שמצדיקות את השכר שלו ואת השווי השעתי. ⁣⠀
⁣⠀
אז מה עושים כדי לשנות את זה? ⁣⠀
איך ממקסמים את הזמן המשמעותי של המנכ"ל ⁣⠀
לביצוע משימות התואמות את הגדרת תפקידו? ⁣⠀
⁣⠀
כל התשובות בסרטון ;)⁣⠀
⁣⠀
באהבה גדולה (מאוד), ⁣⠀
המלין מדיה.

רוצים שנעבוד ביחד? דברו איתנו...